INDUSTRIJSKA ZAVAROVANJA

Premoženje podjetja je osnova, na kateri podjetje stoji in ki mu omogoča nemoteno poslovanje, zato ga je treba zavarovati. Ne dopustite, da trdne temelje podjetja ogrozijo različne nevarnosti, naravne katastrofe in druga naključja, ki lahko v trenutku spremenijo usodo in poslovne rezultate vašega podjetja in zaposlenih. Kot da različna poslovna tveganja, ki ste jim vsak dan izpostavljeni na trgu, niso več kot dovolj?

Premoženjska zavarovanja niso le zavarovanje premoženja v klasičnem smislu, ampak tudi zavarovanja, ki omogočajo hiter odziv po nesreči in nadoknadenje izgubljenega v najkrajšem času. Vsa zavarovanja imajo posebne prednosti in ugodnosti za zavarovanca, ki utegnejo v ”kriznem” času priti zelo prav.

ZAVAROVALNI POGOJI

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v zavarovalnih pogojih, ki so na voljo na vseh sklepalnih mestih v poslovalnicah zavarovalnice GENERALI d.d. in pri zastopnikih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.