KLASIČNO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja (KL-01/18)(KL-01/19)

Prednost takšnega zavarovanja v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja je v tem, da s sklenitvijo življenjskega zavarovanja hkrati zagotovite optimalno varnost svojim najbližjim.

V primeru smrti zavarovane osebe dobi upravičenec izplačano zavarovalno vsoto za primer smrti, zavarovalec pa lahko iz naše palete zavarovanj sam izbere glede na potrebe svojih najbližjih, ali naj se ta vsota izplača takoj ali šele ob poteku zavarovanja. 

S takšnim zavarovanjem si zagotovite potrebna sredstva za:

  • preskrbljenost družine,
  • šolanje otrok,
  • zagotavljanje materialne varnosti,
  • finančno varnost ob upokojitvi.