AO - avtomobilska odgovornost

Zavarovanje je namenjeno vsem lastnikom motornih vozil. Zakon o obveznih zavarovanjih narekuje, da mora biti zavarovanje sklenjeno za vsako vozilo, ki je udeleženo v prometu.

Zavarovanje krije materialno in nematerialno škodo, ki jo zavarovanec povzroči tretjim osebam med upravljanjem z vozilom ali zaradi posesti vozila samega.

Prednosti ob sklenitvi zavarovanja

  • S sklenitvijo poskrbite za svojo finančno varnost, saj škode, ki jo povzročite, ne krijete iz lastnih sredstev

Povprašajte vašega svetovalca tudi o …

Zavarovanju AO-plus

Pridobite pravico do odškodnine za lastne telesne poškodbe, ko povzročite prometno nesrečo.

Nezgodnem zavarovanju potnikov

Poskrbite za odškodnino za vse udeležence v vozilu v primeru invalidnosti ali smrti.

Pravni zaščiti

Prepustite nam skrb za sodne in odvetniške stroške.

Avtomobilski asistenci

Ne ostanite sami na cesti, ko vas vaše vozilo pusti na cedilu.

Delnih kasko kombinacijah

Preverite dodatna kritja glede na vaš življenjski slog in potrebe pri vožnji.

Avtomobilskem kasku

Poskrbite za popravilo škode, ki nastane na vašem vozilu.

Dokument z informacijami za avtomobilsko zavarovanje (AZ-2/18)(AZ-01/19), (AVTO_01_06_18);