INDIVIDUALNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Zavarovanje je namenjeno vsem, ki želite ohraniti kakovost življenja tudi v času upokojitve, ko bodo vaši prihodki nižji.

S sklenitvijo tega zavarovanja boste poskrbeli za dodaten dohodek oz. rento, ko se upokojite.

Prednosti sklenitve individualnega pokojninskega zavarovanja

  • Poskrbeli boste za vašo finančno varnost in varnost vaših bližnjih v času, ko bodo vaši mesečni prilivi zaradi upokojitve nižji.
  • V primeru vaše smrti pred iztekom zajamčene dobe bomo vašim bližnjim izplačali preostala sredstva.

Kako varčujem?

Za dodatno pokojnino lahko varčujete v krovnem pokojninskem skladu Leon 2, ki ga upravlja GENERALI zavarovalnica d.d., dodatno varnost vaše naložbe pa zagotavlja skrbnik KPS LEON 2 UniCredit Banka Slovenija d.d.

Pred začetkom varčevanja boste izbrali enega izmed treh podskladov. Izbor je odvisen od vaše pristopne starosti in v prihodnosti se lahko odločite za spremembo podsklada.

Več informacij o krovnem pokojninskem skladu LEON 2, podskladih, ki so vam na voljo, in izplačilu rente najdete na tej povezavi.

Povprašajte vašega svetovalca tudi o …

Osebnih zavarovanjih
Poskrbite za vašo finančno varnost v primeru nepredvidenih dogodkov, kot so nezgoda, smrt ali izguba zaposlitve.

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Individualno dodatno pokojninsko zavarovanje LEON 2I (LEON 2I 1/18)(LEON 2I-01/19)

Pomembni dokumenti in informacije za člane