PRIJAVA ZAVAROVALNEGA PRIMERA IN SPREMEMBE ZAVAROVANJA

PRIJAVA ZAVAROVALNEGA PRIMERA

Ko ste upokojeni in izpolnjujete pogoje za koriščenje privarčevanih sredstev prek dodatne pokojninske rente, izpolnite ta obrazec.

Izpolnjen obrazec skupaj z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov GENERALI d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana ali osebno dostavite na vam najbližjo poslovno enoto zavarovalnice GENERALI d.d.

V primeru smrti zavarovanca, vključenega v pokojninsko zavarovanje, se oglasite v najbližji poslovalnici, saj je potrebna osebna identifikacija upravičencev v prisotnosti zastopnika. Nato skupaj z zastopnikom izpolnite ta obrazec.

SPREMEMBE NA POLICI POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

Če nam želite sporočiti spremembo osebnih podatkov ali narediti druge spremembe vaše zavarovalne police, izpolnite ta obrazec.

Izpolnjen obrazec skupaj z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov GENERALI d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana ali osebno dostavite na vam najbližjo poslovno enoto zavarovalnice GENERALI d.d.

Če želite, da vas o stanju na vašem računu pokojninskega zavarovanja obveščamo prek SMS sporočil, izpolnite to izjavo.

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov GENERALI d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana ali osebno dostavite na vam najbližjo poslovno enoto zavarovalnice GENERALI d.d.

Za izredno ali dodatno vplačilo v pokojninsko zavarovanje izpolnite ta obrazec.

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov GENERALI d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana ali osebno dostavite na vam najbližjo poslovno enoto zavarovalnice GENERALI d.d.

Za spremembo podsklada izpolnite to izjavo.

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov GENERALI d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana ali osebno dostavite na vam najbližjo poslovno enoto zavarovalnice GENERALI d.d.

Za prenos sredstev od drugega izvajalca k zavarovalnici GENERALI izpolnite ta zahtevek.

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov GENERALI d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana ali osebno dostavite na vam najbližjo poslovno enoto zavarovalnice GENERALI d.d.

Če želite začasno prenehati s plačevanjem v pokojninsko zavarovanje, izpolnite ta obrazec.

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov GENERALI d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana ali osebno dostavite na vam najbližjo poslovno enoto zavarovalnice GENERALI d.d.

V primeru, da želite izstopiti iz pokojninskega zavarovanja pri GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana se prosimo oglasite v najbližji poslovalnici, saj je potrebna osebna identifikacija v prisotnosti zastopnika. Nato skupaj z zastopnikom izpolnite ta obrazec.