PRAVNA ZAŠČITA

Prednosti ob sklenitvi zavarovanja

Zavarovanje je namenjeno vsem, ki sklepajo osnovno ali kasko avtomobilsko zavarovanje.

S sklenitvijo tega zavarovanja je poskrbljeno za stroške obrambe, kadar je zaradi prometne nesreče proti zavarovancu sprožen kazenski ali upravno-kazenski postopek. Zavarovanje kritje tudi stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo v zvezi s prometno nesrečo in stroškov obrambe pred zahtevki drugih oseb za povračilo škode.

  • S plačilom nizke premije boste pokrili visoke stroške.
  • V primeru kazenskega ali upravno-kazenskega postopka proti vam, vas stroški, povezani s postopkom, ne bodo finančno ogrozili.

Povprašajte vašega svetovalca tudi o …

Zavarovanju AO – plus

Pridobite pravico do odškodnine za lastne telesne poškodbe, ko povzročite prometno nesrečo.

Paketih avtomobilske asistence

Izbirali boste lahko med osnovnim, komfortnim, ekskluzivnim in premium paketom.

Nezgodnem zavarovanju potnikov

Poskrbite za odškodnino za vse udeležence v vozilu v primeru invalidnosti ali smrti.

Koraki do pomoči

Prvi korak

Zavarovalnico takoj izčrpno obvestite o zavarovalnem primeru in o ukrepih državnih organov proti vam ter ji izročite vso dokumentacijo, ki jo imate.

Drugi korak

Dosledno upoštevajte dogovore in navodila zavarovalnice, ko ta prevzame reševanje zadeve.

Dokument z informacijami za avtomobilsko zavarovanje (AZ-2/18)(AZ-01/19), (AVTO_01_06_18);