MONTAŽNA ZAVAROVANJA

Predmet montažnega zavarovanja so:
•    kovinske konstrukcije s strojno in elektro opremo ali brez nje;
•    stroji, strojna in elektro oprema, instalacije, aparati, naprave ter podstavki, ležišča in temelji strojev, če so zajeti v vrednosti strojev;
•    oprema in pomožni objekti za izvajanje montažnega objekta (pomožne gradnje, zidane ali lesene barake za skladišča, delavnice in menze ter premični odri), ki so v celoti vračunani v predračunski vsoti montažnega objekta, razen montažnih barak, ki so osnovna sredstva izvajalca del.

MONTAŽNO ZAVAROVANJE KRIJE NASLEDNJE NEVARNOSTI:

Temeljne nevarnosti:
•    požar, strela, eksplozija, padec zračnega plovila, vihar, toča, dež in sneg, mraz, led, snežni plaz, zemeljski plaz, odtrganje in zrušenje zemljišča, zemeljski udor, izliv vode, manifestacija in demonstracija;
•    montažna nezgoda
•    vlomska tatvina in rop

Dodatne nevarnosti:
•    poplava, visoka voda in talna voda
•    vandalizem
•    potres
•    pogodbena odgovornosti izvajalca del v času garancije
•    splošna odgovornost v času montaže
•    splošna odgovornost v času garancije

ZAVAROVALNI POGOJI

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v zavarovalnih pogojih, ki so na voljo na vseh sklepalnih mestih v poslovalnicah zavarovalnice GENERALI d.d. in pri zastopnikih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.