AVTOMOBILSKI KASKO

Zavarovanje je namenjeno vsem lastnikom motornih in priključnih vozil, ki ocenijo, da je vrednost vozila višja od stroška, ki ga v primeru prometne nesreče zmorejo ali hočejo sami kriti.

Zavarovanje krije večino škode, ki nastane na vozilu neodvisno od voznikove volje med upravljanjem ali v stanju mirovanja. Od zavarovanja avtomobilske odgovornosti se razlikuje v tem, da krije povzročeno škodo na zavarovančevem vozilu in ne škode, ki je povzročena tretjim osebam.

Prednosti ob sklenitvi zavarovanja

  • S sklenitvijo poskrbite za vašo finančno varnost, saj nastale škode v prometni nesreči ne krijete iz lastnih sredstev.
  • Zaščitite se pred stroški, ki vam jih lahko na vozilu povzročijo objestneži, izredne vremenske razmere, naravne katastrofe in drugi izredni dogodki.

Povprašajte vašega svetovalca tudi o …

Avtomobilski asistenci

Ne ostanite sami na cesti, ko vas vaše vozilo pusti na cedilu.

Pravni zaščiti

Prepustite nam skrb za sodne in odvetniške stroške.

Nezgodnem zavarovanju potnikov

Poskrbite za odškodnino za vse udeležence v vozilu v primeru invalidnosti ali smrti.

Dokument z informacijami za avtomobilsko zavarovanje (AZ-2/18)(AZ-01/19), (AVTO_01_06_18);