Prijava škode

ŠKODE IZ AVTOMOBILSKEGA KASKA IN AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

V primeru prometne nesreče ali v primeru škode na vozilu je potrebno:

 • škodni primer prijaviti v najkrajšem možnem času v najbližji škodni center zavarovalnice GENERALI d.d.;
 • storiti vse, da bi preprečili nadaljnje nastajanje škode, upoštevajoč pri tem navodila zavarovalnice;
 • v primerih, kjer je to določeno z zavarovalnimi pogoji, je potrebno škodo takoj prijaviti na najbližji pristojni organ za notranje zadeve.

Za prijavo škodnega primera je potrebno:

 • izpolniti ustrezen obrazec za prijavo škode odvisno od vrste škode in zavarovanja;
 • kopirati prometno in vozniško dovoljenje;
 • dokumentacijo pošljete na najbližji škodni center zavarovalnice GENERALI d.d. oziroma dokumentacijo prinesete v škodni center ob cenitvi škode na vozilu, v kolikor je vozilo v voznem stanju;
 • v primeru prijave kasko škode je obvezno ob cenitvi škode imeti s seboj originalno kasko polico.
 •  

Obrazci za prijavo škode na vozilih:

Škode iz naslova avtomobilskega kaska se prijavijo na obrazcu Prijava škode na motornem vozilu iz avtomobilskega kaska (AK). Kadar povzroči naš zavarovanec škodo z motornim vozilom izpolni obrazec Prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO), oškodovanec pa Odškodninski zahtevek iz naslova zavarovanja avto-odgovornosti lastnika motornih vozil.

V primeru, da je za prometno nesrečo v celoti ali deloma odgovoren drugi udeleženec, odškodninski zahtevek vložimo na zavarovalnico povzročitelja.
V kolikor ste sami odgovorni za škodo na vozilu in imate vozilo kasko zavarovano, se obrnemo na lastno zavarovalnico.

Ogled poškodovanega vozila

V primeru, da je vozilo po prometni nesreči ali povzročeni škodi v voznem stanju, je potrebno vozilo odpeljati v najbližji škodni center, kjer bo cenilec opravil ogled vozila in izdal zapisnik o poškodbi vozila.

V kolikor pa je vozilo v nevoznem stanju, bo cenilec opravil ogled vozila na pooblaščenem servisu, pogodbenem servisu oziroma tam, kjer se  vozilo nahaja.

Obrazci za uveljavljanje škode zaradi telesnih poškodb:

Če ste v prometni nesreči, za katero je v celoti ali deloma odgovoren naš zavarovanec, utrpeli telesne poškodbe, izpolnite obrazec »Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe«.
Če je v prometni nesreči, za katero je v celoti ali deloma odgovoren naš zavarovanec, življenje izgubil kdo od vaših bližnjih, izpolnite obrazec »Odškodninski zahtevek zaradi smrti bližnjega«.
Če ste za nastanek prometne nesreče odgovorni sami in ste se v njej telesno poškodovali ter imate sklenjeno zavarovanje voznika motornega vozila zaradi telesnih poškodb (AO-plus zavarovanje), izpolnite obrazec »Zahtevek za izplačilo zavarovalnine za telesne poškodbe iz naslova AO-plus zavarovanja«.

Pri izpolnjevanju obrazcev bodite čim bolj jasni in natančni, izpolnjen obrazec in vso dokumentacijo, ki jo potrebujemo za obravnavanje vašega zahtevka, lahko posredujete preko elektronske pošte natalija.plecnik@generali.com ali obrazec natisnete in podpišete ter ga skupaj z dokumentacijo pošljete na naslov Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, ali ga oddate na vam najbližjem škodnem centru Generali zavarovalnice Ljubljana d.d.
Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01 47 57 345 (kontaktna oseba Natalija Plečnik) ali preko elektronske pošte natalija.plecnik@generali.com.

Avtomobilska asistenca

V primeru, da imate zavarovano avtomobilsko asistenco in potrebujete pomoč na cesti zaradi okvare ali prometne nesreče, pokličite na 080 88 48 v Sloveniji  ali +386 (0)5 66 28 500 v tujini, ker vam nudimo 24-urno asistenčno pomoč.

V primeru mednarodne škode kontaktirajte Odsek za mednarodne škode:

E-pošta: international.claims.si@generali.com

Tel.: +386 (0)1 47 57 184 (Ljubljana), +386 (0)5 66 43 438 (Koper)

 • Če je v prometni nesreči nastala večja materialna škoda ali če pride do telesnih poškodb.
 • Če kateri od udeležencev prometne nesreče noče dati podatke o vozilu in vozniku.
 • Če se z voznikom soudeleženega vozila ne morete sporazumeti o krivdi za nastalo nesrečo.
 • Če soudeleženec pobegne s kraja prometne nesreče.
 • Če sumite, da je voznik soudeleženega vozila po vplivom alkohola ali mamil.
 • Če sumite, da je prometna nesreča povzročena namerno.
 • Če ne pride do direktnega trčenja med vozili (izogibanje).
 • Če udeleženec odkloni sestavo in podpis Evropskega poročila oz. če tega poročila nimate.
 • Če je v prometni nesreči udeleženo vozilo tuje registracije