DOKUMENTI S KLJUČNIMI INFORMACIJAMI

Na podlagi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP), zavarovalnica na tej spletni strani objavlja Dokumente s ključnimi informacijami skupaj s Specifičnimi informacijami o osnovnih naložbenih možnostih.