Avtomobilska zavarovanja

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO-18)

Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO-PLUS-18)

Kasko zavarovanje (AK-18)

Avtomobilska asistenca (AA-18)

Nezgodno zavarovanje oseb (S-NEZ-17)

Nezgodno zavarovanje voznikov, potnikov in delavcev pri upravljanju in vožnji z motornimi in drugimi vozili (P-NM-13)

Tabela invalidnosti (T-NEZ-17)

Zavarovanje pravne zaščite za zaradi uporabe motornega vozila (PZMV-18)

Posebni pogoji za zavarovanje osebne prtljage in športne opreme (AK-PRT-18)

Zavarovalni pogoji (01_NEZ_01_08)

Zavarovalni pogoji (01-AAS-01-19)

Zavarovalni pogoji (01-AKA-01-07)

Zavarovalni pogoji (01-AKA-01-13)

Zavarovalni pogoji (01-AOD-01-13)

Zavarovalni pogoji (02-AOP-01-10)

Zavarovalni pogoji (02-APZ-01-10)

Zavarovalni pogoji (02-NEZ_04-01_10)

Zavarovalni pogoji (02-NEZ-18_08)

Premoženjska zavarovanja

Zavarovalni pogoji PaketDom – pogodbene podlage (pdf)

Zavarovalni pogoji Dom AS (pdf)

Zavarovalni pogoji Tujina (pdf)

Posebni pogoji – Zavarovanje prvne zaščite (pdf)

IPID Dom AS (pdf)

IPID Zavarovanje TUJINA (pdf)

Življenjska zavarovanja

Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje (SPŽZ-17)

Posebni pogoji za življenjsko zavarovanje (PPŽZ-17)

Pravilnik o spremembah življenjskih zavarovanj (pravilnik)

Pogoji za življenjsko zavarovanje Moj življenjski kasko (01-ŽKA-01/20)

Pogoji za življenjsko zavarovanje Varna leta (01-ŽVL-01/20)

Splošni pogoji za naložbeno življenjsko zavarovanje (SPFZ-10)

Splošni pogoji za naložbeno življenjsko zavarovanje (SPFZ-14)

Posebni pogoji za naložbeno življenjsko zavarovanje z bonusom (PPFZ-BON-14)

Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Enkratna priložnost AS (01-ŽEP-01/16)

Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Fondpolica (01-ŽFP-01/18)

Dopolnilni pogoji za življenjsko zavarovanje Fondpolica OTROK (02-ŽFO-01/15)

Dopolnilni pogoji za življenjsko zavarovanje Fondpolica ZLATA LETA (01-ŽFZ-01/15)

Dopolnilni pogoji za dod. zav. za primer brez. ali del. nez (02-ZBB-01_15)

Dopolnilni pogoji za dod. zav. izgube delovne sposobnosti (02-ZDS-01_16)

Dopolnilni pogoji za dodatno zavarovanje kriticnih bolezni (02-ZKB-01_17)

Sklep uprave – 25. 11. 2013 (sklep)

Sklep uprave – 20. 12. 2019 (sklep)

Zdravstvena in nezgodna zavarovanja

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje otrok in mladine (01_ŠNZ-01-20-00)

Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco (01_ZSA_01_20-04)

Splošni pogoji dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (01-DZZ-01_19)

Posebni pogoji zavarovanja zdravil (02-ZZD-01_20)

Tabela invalidnosti za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode (T-NEZ-17)

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (S-NEZ-17)

Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (P-NEZ-17)

Dopolnilni pogoji za nezgodno zavarovanje – paket za ženske (D-NEZ-17D-NEZ-17/1)

Splošni pogoji za kolektivno nezgodno zavarovanje (01_KNZ_01_19)

Splošni pogoji za kolektivno zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco (01_KSA_01_20)

Splošni pogoji za skupinsko zdravstveno zavarovanje za TBO (01_TBO-01-20-01)

Pokojninska zavarovanja

Pravila upravljanja skupine kritnih sklado v Pokojninsko varčevanje AS (pravila)

Pravila upravljanja kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN- A01 (pravila)

Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninske rente – Dodatna pokojnina AS (PDF)

Pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja  – KOLEKTIVNO (PDF)

Pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja  – INDIVIDUALNO (PDF)

Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 (PDF)

Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada Pokojninsko varčevanje AS Umirjeni med 50 do 60 (PDF)

Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada Pokojninsko varčevanje AS – Zajamceni od 60 (PDF)

Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada Pokojninsko varčevanje AS – Drzni do 50 (PDF)

IPID Pokojninsko varčevanje AS – individualno (PDF)

IPID Pokojninsko varčevanje AS  – kolektivno (PDF)

Ostale vrste zavarovanj

Splošni pogoji za zavarovanje za primer brezposelnosti (S-ZB-08)

Zavarovalni pogoji so na voljo v vseh poslovalnicah GENERALI zavarovalnice d.d., pri zastopnikih ter na vseh sklepalnih mestih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.

Dodatna obvestila vezana na življenjska zavarovanja

  • Za zavarovalno pogodbo velja slovensko pravo, predvsem XXVI. poglavje Obligacijskega zakonika.
  • Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
  • Zavarovalec je po vložitvi pisne ponudbe vezan na ponudbo 8 dni od dneva, ko je ponudba prispela v zavarovalnico oz. če je potreben zdravniški pregled pa 30 dni od dneva prispetja ponudbe v zavarovalnico; v kolikor zavarovalnica v tem roku ponudbe za zavarovanje, ki ne odstopa od pogojev, po katerih sklepa predlagano zavarovanje, ne zavrne, velja, da je ponudba sprejeta in pogodba sklenjena z dnem prispetja v zavarovalnico.
  • Zavarovalec ima pravico, da v roku 30 dni od dneva sklenitve zavarovalne pogodbe le-to odpove, ne da navede razlog za svojo odločitev; zavarovalnica ima pravico za ta čas obračunati premijo za kritje rizika smrti.
  • Življenjska zavarovanja, sklenjena na dobo 10 let in več, so v skladu z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov oproščena plačila davka od prometa zavarovalnih poslov.

Postopek v primeru spora:

Zoper odločitev in postopke zavarovalnice je dovoljena pritožba v skladu s pravilnikom o notranjem postopku za reševanje pritožb v zavarovalnici. V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo o pritožbi v notranjem pritožbenem postopku zavarovalnice ali če zavarovalnica o pritožbi ne odloči v 30 dneh po prejemu, ima stranka možnost vložiti pritožbo na Varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, vložiti tožbo pri stvarno in krajevno pristojnem sodišču ali pa s pobudo začeti mediacijski postopek pri Mediacijskem centru pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga GENERALI zavarovalnica d.d. priznava tudi kot pristojnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov po postopku in na način, ki ga določa Pravilnik o postopku mediacij v domačih in čezmejnih potrošniških sporih (kontaktni podatki v zadevah potrošniških sporov: e-naslov irps@zav-združenje.si, telefonska številka 00 386 (0)1 300 93 81, spletna stran www.zav-zdruzenje.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov).