PROSPEKTI IN OPISI SKLADOV

Zavarovalnica na tej spletni strani objavlja podrobnejši opis skladov, kratek povzetek naložbene politike, višino in način obračuna vseh posrednih in neposrednih stroškov, ki zmanjšujejo vrednot enote premoženja skladov.  

FLEGMA

EUROFOND

GENERALI SMART FUNDS - BEST MANAGERS CONSERVATIVE

BANKA KOPER NALOŽBENO ZAVAROVANJE

Eurizon Fund – PROSPEKT

AKTIVNI AS

AKTIVNI NALOŽBENI PAKET

ZAJAMČENI AS 2

GENERALI INVESTMENTS

WISDOMTREE

PRIMORSKI SKLADI

OSTALO