TRANSPORTNA ZAVAROVANJA

Svet je nepredvidljiv in vsi, ki so že kdaj zaupali svoj tovor transportnim službam, vedo, da do nesreč med prevozom vedno prihaja. Transportna zavarovanja sklepajo lastniki tovora oz. osebe, ki imajo interes na tovoru v času prevoza, v njihovem imenu pa lahko zavarovanje sklenejo tudi prevozniki, špediterji, prodajalci …

Nudimo vam zavarovanje tovora, ki se prevaža v:

 • kopenskem prometom,
 • zračnem prometu in
 • morskem prometu.

Naše delovanje znotraj skupine Generali nam daje dostop do odličnega mednarodno podprtega škodnega servisa, ki lahko povod po svetu poskrbi za vaš tovor.

Pri transportnem zavarovanju lahko tovor zavarujemo za: 

 • ožje kritje, ki krije nevarnosti poškodbe in izgube tovora zaradi prometne nesreče, elementarnih nesreč, požara, eksplozije, neizročitve in/ali tatvine,
 • širše kritje, ki krije vse nevarnosti fizične poškodbe ali izgube zavarovanega tovora, razen nevarnosti, ki so posebej izključene (specialne nevarnosti ter splošne izključitve, kot npr. skrite napake na tovoru, običajni lom, kalo…).

 

Tovor v prevozu lahko zavarujemo z:

 • individualno zavarovalno polico, v kolikor imamo enkratno pošiljko
 • ali
 • generalno zavarovalno polico, v kolikor imamo več pošiljk v nekem obdobju. Za generalno zavarovalno polico je značilno, da je prirejena potrebam sklenitelja zavarovanja, prav tako pa je zavarovalna premija za takšno zavarovanje običajno nižja, kot v primeru individualne zavarovalne police. 

Za pripravo informativnega izračuna, prosimo, uporabite  spodnja obrazca.

Vprašalnik_individualno

Vprašalnik_generalno

Izpolnjen obrazec posredujte prek elektronske pošte na naslov: damjan.mozina@generali.com ali marko.krizan@generali.com.

ZAVAROVANJE UMETNIŠKIH RAZSTAV - "NAIL TO NAIL"

Umetniški predmeti se lahko pri prevozu iz enega razstavnega mesta na drugega poškodujejo, prav tako premet poškodbe ali uničenja na samem razstavnem mestu, kjer vam GENERALI d.d. ponuja prvovrstno zavarovanje za rešitev teh skrbi.

V kolikor se zanimate za tovrstno zavarovanje izpolnite obrazec  in  ga posredujte prek elektronske pošte na naslov damjan.mozina@generali.com ali marko.krizan@generali.com.

VODNA PLOVILA

Plovila so poleg osebne uporabe namenjena tudi za prevažanje drugih oseb in blaga. Ker je plovba nepredvidljiva in do nesreče lahko hitro pride, se zavarujte pred nepredvidljivimi posledicami.

Zavarovalnica GENERALI d.d. vam ponuja dve vrsti zavarovanja plovil:

 • Obvezno zavarovanje je zavarovanje proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam in je obvezno za vsa plovila, katerih moč motorja presega 3,7 kW.
 • Kasko zavarovanje je zavarovanje neželenih in nepredvidljivih fizičnih izgub ali poškodb vozila zaradi različnih nevarnosti.

ZRAČNA PLOVILA

Zračna plovila lahko povzročilo veliko škodo, ki nastane potnikom v letalu ali pa je posledica škode, ki jo plovilo povzroči tretjim osebam ali predmetom v letu ali na tleh. Zato je zakonsko predpisano zavarovanje odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam v letu ali na tleh ter prevoz in zavarovanje potnikov.

Pri zavarovalnici GENERALI d.d. lahko zavarujete zračno vozilo s sklenitvijo:

 • zavarovanja odgovornosti lastnika zračnega plovila za škodo, povzročeno tretjim osebam v letu ali na tleh, poleg tega pa so kriti tudi potrebni in razumni stroški sporov in pravnih dejanj.
 • kasko zavarovanja zračnih plovil, ki krije fizično izgubo ali poškodbo, nastalo na zavarovanem zračnem plovilu, ter stroške prevoza poškodovanega zračnega plovila do kraja popravila.

ZAVAROVALNI POGOJI

Obseg zavarovalnega kritja je naveden v zavarovalnih pogojih, ki so na voljo na vseh sklepalnih mestih v poslovalnicah GENERALI d.d. ter pri zastopnikih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.