ŠOLSKO NEZGODNO ZAVAROVANJE

Nezgodno zavarovanje je namenjeno otrokom in mladini do dopolnjenega 26. leta, za zagotavljanje dodatne finančne varnosti v primeru nezgode.

Prednosti nezgodnega zavarovanja

 • Zavarovanje krije nezgode v Sloveniji in tujini, ne glede na to, kje je do njih prišlo: v vrtcu ali šoli, na fakulteti, izletu, potovanju, doma ali med počitnicami.
 • Zavarovani so tudi registrirani športniki do 15. leta starosti za nezgode, ki se jim pripetijo na treningih in tekmah. Športnikom, starejšim od 15 let, lahko zagotovite popolno kritje z doplačilom za določene športe. Za podrobnosti si oglejte splošne pogoje.
 • Zavarovanje vključuje kritja specialistične storitve in diagnostične preiskave ter načrt zdravljenja zaradi nezgode, ki omogočajo hitro pridobitev diagnoze, usmerjeno zdravljenje, hitro okrevanje, omejitev morebitnih trajnih posledic in čimprejšnjo vrnitev v aktivno življenje.

Prednosti nezgodnega zavarKaj krije nezgodno zavarovanje?ovanja

 • Visoko kritje za primer 100 % invalidnosti: z izbiro paketa D v primeru 100 % invalidnosti zaradi hujše nezgode izplačamo 187.500 EUR.

 • Invalidnost s progresijo: za vsak odstotek invalidnosti zaradi nezgode, ki presega 50 %, izplačamo 4-kratni odstotek zneska, ki je osnova za izračun zavarovalnine. Primer izplačila: ob določitvi 100 % invalidnosti pri osnovni zavarovalni vsoti 75.000 EUR se izplača: 50 % + (50 % x 4) = 250 % x 75.000 EUR = 187.500 EUR zavarovalnine.
 • Mesečno izplačilo pri 50 % ali višji invalidnosti zaradi nezgode: izbrani znesek mesečnega nadomestila izplačujemo 36 zaporednih mesecev.
 • Dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje: izplačamo do 365 nočitev na nezgodo.
 • Dnevno nadomestilo za zdraviliško zdravljenje: izplačamo do 30 nočitev na nezgodo.
 • Dnevno nadomestilo izplačamo do 230 dni na nezgodo, tudi če ima zavarovanec imobilizirane ude, šive ali mora na prevezovanje v zdravstveni dom, pa ob tem ni odsoten iz vrtca, šole ali fakultete. Kritje velja tudi v času počitnic.
 • Zlomi, izpahi in opekline: zavarovalno vsoto ali njen del izplačamo v primeru zloma ene ali več kosti, izpahnjenega sklepa ali opeklin nad 5 % telesne površine.
 • Operacije: zavarovalno vsoto ali njen del izplačamo v primeru, ko je zaradi nezgode opravljena ena ali več operacij. Zavarovalno kritje se nanaša na več kot 400 različnih vrst operacij.
 • NOVO! Specialistične storitve in diagnostične preiskave zaradi nezgode: organizacija in plačilo stroškov storitev specialističnega pregleda, enostavnih diagnostičnih preiskav, enostavnih ambulantnih posegov in diagnostičnih preiskav, ki so nadaljevanje specialistične obravnave in so v nekaterih primerih potrebne za postavitev diagnoze.
 • NOVO! Načrt zdravljenja: organiziramo in plačamo stroške storitev svetovanja pooblaščenega zdravnika zavarovalnice o nadaljnjem zdravljenju poškodbe zavarovanca, za katero je bila potrebna hospitalizacija za dosego optimalnega poteka zdravljenja in rehabilitacije.
 • NOVO! Drugo mnenje zaradi nezgode in bolezni: vključuje strokovno mnenje mednarodno priznanih strokovnjakov medicinske in drugih strok v zvezi s postavljeno diagnozo in / ali priporočenim zdravljenjem zavarovanca.

Zavarovalne vsote in premije

Zavarovalne vsote in premije na tem letaku so izražene v EUR. Vse premije vsebujejo 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov. Zavarujejo se lahko otroci do dopolnjenega 26. leta. Nezgodno zavarovanje traja do preklica, vendar največ do poteka zavarovalnega leta, v katerem zavarovanec dopolni 27 let.

Za sklenitev nas pokličite na brezplačno številko 080 70 77 in preverite kako lahko pridobite 20 % popust za nezgodno zavarovanje.

Več o zavarovanju si poglejte:

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu je dostopen na povezavi>>