KOLEKTIVNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Kolektivno pokojninsko zavarovanje je namenjeno zaposlenim, ki varčujete prek svojega delodajalca, ki za vas plačuje obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z zakonodajo.

Delodajalec vas lahko vključi k Pokojninskem načrtu kolektivnega pokojninskega zavarovanja PN LEON 2K na osnovi pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta in pogodbe o financiranju oz. pristopu k pokojninskemu načrtu kolektivnega zavarovanja in prvega plačila na račun KPS LEON 2.

Pri kolektivnem pokojninskem zavarovanju premijo plačuje delodajalec, lahko pa jo dodatno vplačujete tudi zaposleni. Višina plačil je odvisna od dogovorjenega zneska v skladu s pogodbo o oblikovanju
pokojninskega načrta.

Prednosti kolektivnega pokojninskega načrta za podjetje

 • Podjetje pokaže skrb za zaposlene, prispeva vsaj minimalno premijo in omogoči še dodatna vplačila zaposlenim.
 • Za vplačane premije se zniža osnova za obračun davka od dohodka pravnih oseb.
 • Na vplačane premije se ne obračunajo socialni prispevki in davki.
 • Če zaposleni nameni svoj del premije iz bruto plače, je učinek na njegova privarčevana sredstva največji.
 • Podjetje je družbeno odgovorno.
 • Vključi se lahko tudi lastnik podjetja in samostojni podjetnik.

Prednosti kolektivnega pokojninskega načrta za zaposlene

 • Dodatna pokojnina – renta iz privarčevanih sredstev ohranja prihodke po upokojitvi na vsaj približni ravni prihodkov pred upokojitvijo.
 • Vložena sredstva v dodatno pokojninsko zavarovanje se nenehno »plemenitijo« in pridobivajo na vrednosti.
 • Možnost plačevanja zaposlenega iz svoje plače nad zakonsko minimalno premijo.
 • Donosi iz naložb podskladov se v celoti pripisujejo članom.
 • Izjemno nizki stroški KPS LEON 2 in stroški, do katerih je upravičen Upravljavec.
 • Vsi zaposleni ob vstopu v kolektivno pokojninsko zavarovanje pridobijo pravico do popustov pri preostalih zavarovanjih GENERALI d.d., med katerimi izpostavljamo 20% popust na zavarovanje avtomobilske odgovornosti in kasko avtomobilsko zavarovanje ter polletno brezplačno premijo v primeru sklenitve zavarovanja doma za 10 let.
 •  

Komu pripadajo vplačana sredstva?

Vsa vplačana sredstva, ki jih za zaposlene vplačuje delodajalec, so last zaposlenih in se črpajo, ko so izpolnjeni vsi pogoji za upokojitev. Vseeno pa velja, da vsa plačila, ki ste jih zavarovanci plačali pred 31.12. 2012 (skladno z zakonodajo ZPIZ-1), lahko dvignete kadar koli po preteku 10 let od vključitve.
Vseh vplačil, izvedenih po 01. 01. 2013 (v skladu z zakonodajo ZPIZ-2), ne morete v nobenem primeru dvigniti pred upokojitvijo.

Več informacij o krovnem pokojninskem skladu LEON 2, podskladih, ki so vam na voljo, in izplačilu rente najdete na tej povezavi.

Povprašajte vašega svetovalca tudi o …

Osebnih zavarovanjih
Poskrbite za vašo finančno varnost v primeru nepredvidenih dogodkov, kot so nezgoda, smrt ali izguba zaposlitve.

Pomembni dokumenti in informacije za člane