GENERALI SMART FUNDS - BEST MANAGERS CONSERVATIVE

Generali Smart Funds – Best Managers Conservative je sklad skladov,  katerega portfelj sestavljajo investicijski skladi fleksibilnega, absolutnega in skupnega donosa. Cilj sklada je doseči stalno rast vrednosti kapitala in ohranitev premoženja z raznovrstnim portfeljem. Naložbeni cilj sklada se bo dosegal predvsem z nalaganjem v investicijske sklade, pri čemer bo veljala omejitev višine skupnih stroškov za investicijski sklad, ki lahko predstavlja naložbo. Sklad lahko nalaga tudi direktno v denar in instrumente denarnega trga oz. investicijske sklade denarnega trga. Tipični vlagatelj pozna in sprejema tveganja, povezana z naložbo v investicijske sklade in želi srednjeročno investirati del svojih naložb v raznolik portfelj obveznic in/ali raznolike vrste investicijskih skladov.  

Podatki o skladu na dan 31.12.2019

Vrednost enote sklada

99,71 EUR

Premoženje sklada v mio. EUR

453,50*

ID-številka

LU1580345228

Ustanovitev sklada

19.1.2018

Depozitarna banka

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg

Upravljavec

Generali Investments Partners S.p.A.

 *na dan 30.11.2019

 Razvoj sklada na dan 30.11.2019

v tekočem letu+ 3,83%
v 1 letu+ 2,77%
v 1 mesecu+ 0,24%
od ustanovitve (19.01.2018)– 0,75%

*Doseženi odnosi v preteklosti ne jamčijo prihodnjih donosov

Največje naložbe konec oktobra 2019 ISIN Delež
BNY Mellon Global Funds PLC – BNY Mellon Global Real ReturnIE00B70B9H10-IE10,44%
ETHNA – AKTIV -SIA-T (ETAKTST LX)LU0841179863-LU10,31%
Flossbach von Storch SICAV – Defensiv Units F DistributionLU0323577840-LU10,21%
Nordea 1 SICAV – Stable Return Fund Capitalisation -BI-BaseLLU0351545230-LU10,17%
Investec Global Strategy Fund SICAV – Global Defensive BondLU1237341810-LU9,86%


Kronološki razvoj (v EUR)