GENERALI SMART FUNDS - BEST MANAGERS CONSERVATIVE

Generali Smart Funds – Best Managers Conservative je sklad skladov,  katerega portfelj sestavljajo investicijski skladi fleksibilnega, absolutnega in skupnega donosa. Cilj sklada je doseči stalno rast vrednosti kapitala in ohranitev premoženja z raznovrstnim portfeljem. Naložbeni cilj sklada se bo dosegal predvsem z nalaganjem v investicijske sklade, pri čemer bo veljala omejitev višine skupnih stroškov za investicijski sklad, ki lahko predstavlja naložbo. Sklad lahko nalaga tudi direktno v denar in instrumente denarnega trga oz. investicijske sklade denarnega trga. Tipični vlagatelj pozna in sprejema tveganja, povezana z naložbo v investicijske sklade in želi srednjeročno investirati del svojih naložb v raznolik portfelj obveznic in/ali raznolike vrste investicijskih skladov.  

Podatki o skladu na dan 31.12.2019

Vrednost enote sklada

99,71 EUR

Premoženje sklada v mio. EUR

453,50*

ID-številka

LU1580345228

Ustanovitev sklada

19.1.2018

Depozitarna banka

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg

Upravljavec

Generali Investments Partners S.p.A.

 *na dan 30.11.2019

 Razvoj sklada na dan 30.11.2019

v tekočem letu+ 3,83%
v 1 letu+ 2,77%
v 1 mesecu+ 0,24%
od ustanovitve (19.01.2018)– 0,75%

*Doseženi odnosi v preteklosti ne jamčijo prihodnjih donosov

 

Največje naložbe konec oktobra 2019 ISIN Delež
BNY Mellon Global Funds PLC – BNY Mellon Global Real ReturnIE00B70B9H10-IE10,44%
ETHNA – AKTIV -SIA-T (ETAKTST LX)LU0841179863-LU10,31%
Flossbach von Storch SICAV – Defensiv Units F DistributionLU0323577840-LU10,21%
Nordea 1 SICAV – Stable Return Fund Capitalisation -BI-BaseLLU0351545230-LU10,17%
Investec Global Strategy Fund SICAV – Global Defensive BondLU1237341810-LU9,86%

 

Kronološki razvoj (v EUR)

 

Profil tveganja

Srednje tveganje

Predlagana doba varčevanja: vsaj 7 let

Domača stran: http://www.generali-invest.com/

Zgornji podatki zgolj izkazujejo pretekla dogajanja in niso mišljeni kot podlaga za odločitev o nakupu ali prodaji enot premoženja investicijskega sklada. Podatki so informativne narave in temeljijo na trenutnih gibanjih vrednosti investicijskih skladov. GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana na podlagi trenutnih gibanj vrednosti enote ne jamči za bodoče donose investicijskega sklada. Investicijski sklad Generali Komfort Best Managers Conservative je usklajen z direktivo UCITS III.Vedno sveže informacije o porazdelitvi premoženja in gibanju vrednosti sklada lahko pridobite na naslovu www.generali-invest.com.