NALOŽBENO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE

Stranka – zavarovalec veže sredstva na posamezno naložbo, obenem pa je zavarovana oseba (ki je lahko ista ali različna oseba kot zavarovalec) zavarovan za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto.