NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA MLADE

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Nezgodno zavarovanje (NEZ-01/18)(NEZ-01/19)

Mladostno obdobje je najlepše obdobje svobode, razvoja in napredka. Žal pa so mladostniki najbolj izpostavljeni različnim nezgodam, ki imajo lahko zelo resne posledice.

V naši prenovljeni ponudbi nezgodnih zavarovanj ne spreglejte ponudbe, pripravljene po meri za mlade. Inovativna in razširjena kritja dodajajo Nezgodnemu zavarovanju za mlade nov pomen.

PREGLED KRITJA

Zavarovanci lahko izbirajo med variantama kritja A, B in C:

Nezgodno zavarovanje za mlade

A

B

C

Kritje

ZV

ZV

ZV

Nezgodna invalidnost s progresijo 540% – izplačilo pri 100% invalidnosti

108.000

162.000

216.000

Osnovna ZV za izračun invalidnosti

20.000

30.000

40.000

Nezgodna smrt

20.000

20.000

20.000

Bolnišnični dan102020

Nadomestilo za bolečine

200

200

Nezgodna renta do 5 let

1.000

Mesečna premija z 8,5% davkom

8,44

13,41

19,56

 (vrednosti v tabeli so v EUR)

PRIJAVA ŠKODE

V primeru nezgode je zavarovanec dolžan:

  • poiskati zdravniško pomoč, med zdravljenjem pa se mora držati navodil zdravnika,
  • obvestiti zavarovalnico o nastalem zavarovalnem primeru,
  • pisno prijaviti nezgodo, takoj ko mu zdravstveno stanje to omogoča,
  • predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju,
  • po zaključenem zdravljenju predložiti zavarovalnici celotno zdravniško dokumentacijo o poteku in trajanju zdravljenja ter po potrebi izvid zdravnika o morebitnih posledicah, obvezno pa tudi podatke o predhodnih boleznih ali drugih telesnih pomanjkljivostih.

V primeru individualnega ali kolektivnega nezgodnega zavarovanja se izpolni obrazec Prijava nezgode.

V primeru smrti je potrebno izpolniti obrazec Prijava smrti.

NASVET

Ali že veste kdo bo poskrbel za vas in vaše bližnje? Odgovor vam ponujamo tudi v paketu Nezgodnega zavarovanja za družine.