PRIJAVA ŠKODE

ŠKODNI PRIMER IZ NASLOVA TURISTIČNIH ZAVAROVANJ

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

V primeru nujnega zdravstvenega primera ali bolnišnične oskrbe nemudoma:

 • Pokličite 24-urni asistenčni center GENERALI zavarovalnice d.d. Ljubljana na tel. št. +386 5 662 85 00. Svetovali vam bodo in organizirali vse potrebno, vključno z organizacijo medicinsko potrebnega prevoza domov.
 • Stroški prevoza domov so kriti le v primeru, da prevoz organizira GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana. Stroške bomo obračunali neposredno, zato v tujini ne boste imeli dodatnih stroškov.
 • Shranite vso potrebno zdravstveno dokumentacijo in original račune za zdravila in zdravstvene storitve.
 • V primeru, da ste stroške ambulantnega zdravljenja krili sami, lahko po vrnitvi domov pri GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana vložite zahtevek za povračilo stroškov ambulantnega zdravljenja in nakupa zdravil.

PRTLJAGA

V primeru odtujitve, uničenja ali poškodovanja prtljage to nemudoma:

 • Pisno prijavite policiji na kraju samem in zahtevajte potrdilo oz. zapisnik o prijavi.
 • Po prihodu domov izpolnite obrazec za prijavo škodnega primera in priložite policijski zapisnik ter kopijo računa, ki dokazuje lastništvo in obstoj predmeta.

Obvezne priloge:

 • zapisnik o poškodbi prtljage (ki ga stranka prejme ob prijavi poškodovanja prtljage na letališču)
 • prtljažni listek (baggage check)
 • letalska vozovnica (ali kopija) oz. vstopni kupon

ODPOVED POTOVANJA

V primeru nezmožnosti za potovanje to takoj:

 • sporočite turistični agenciji ali organizaciji, preko katere ste potovanje rezervirali in
 • zavarovalnici predložite izpolnjen obrazec o prijavi škodnega primera ter vso dokumentacijo (račun za rezervirano potovanje, dokazilo o plačilu rezerviranega potovanja, storno račun potovanja oz. dobropis in zdravstveno dokumentacijo oz. drug dokument, ki dokazuje upravičenost zahtevka).

OBRAZCI ZA PRIJAVO ŠKODNEGA PRIMERA: