DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Zavarovanje je namenjeno vsem s statusom zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju.
Otroci, dijaki in študentje do 26. leta starosti zavarovanja ne sklepate.

Osnovna mesečna premija znaša 34,50 EUR*. V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se zakonsko določen davek (DPZP) od dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne obračunava.

S sklenitvijo tega zavarovanja se izognete doplačilom večine zdravstvenih storitev, ki jih potrebujete in koristite v javnem zdravstvenem sistemu.

* V tem znesku ni vključeno morebitno doplačilo zaradi let nezavarovanosti.

Prednosti sklepanja zavarovanja

 • V primeru nesreče ali bolezni se boste izognili doplačilu zdravstvenih storitev in s tem ohranili finančno varnost.
 • Kakovost vašega življenja bo višja, saj boste zdravstveno pomoč lahko poiskali, ko jo boste potrebovali.
 • Medicinski pripomočki, ki vam lahko olajšajo vsakdanje življenje, vam bodo bolj dostopni.

Kaj zavarujem?

 • Plačilo razlike med polno ceno zdravstvenih storitev in deležem, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • kritje doplačila za zdravljenje v bolnišnicah in zdraviliščih,
 • kritje doplačila za zdravila, ki so razvrščena na pozitivno ali vmesno listo in so predpisana na zeleni recept,
 • razliko do polne cene standardnih medicinskih pripomočkov: slušnih, očesnih, ortopedskih, ortotičnih,  in drugih tehničnih pripomočkov,
 • plačilo doplačil za nenujne reševalne prevoze.
 •  

Primeri doplačil

V primeru, da dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nimate sklenjenega, boste sami doplačali:

 • za zdravila z vmesne liste 90 %,
 • za zdravila s pozitivne liste 30 %,
 • za zdravstvene storitve zdraviliškega zdravljenja 90 %,
 • za nenujne prevoze z reševalnim vozilom 90 %,
 • za zobno protetiko 90 %,
 • za specialistične ambulantne dejavnosti od 20 do 30 %,
 • za bolnišnične storitve od 20 do 30 %.

Kako do zavarovanja?

 • V vseh poslovalnicah zavarovalnice GENERALI d. d.,
 • pri vseh pooblaščenih partnerjih po Sloveniji.

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu:

Specialisti z asistenco
Izognite se dolgim čakalnim dobam.

Povprašajte vašega svetovalca tudi o …

Nezgodnem zavarovanju
Poskrbite za odškodnino in dodatno finančno varnost vas in vaše družine tudi, ko se ponesrečite.

Turističnem zavarovanju z asistenco v tujini
Izognite se plačilom in doplačilom zdravstvenih storitev tudi ko ste v tujini.